STU og bosteder i en narrativ og miljøterapeutisk ramme

Bosteder

For dig, der har behov særlig støtte og for at bo væk fra dit vante miljø i en periode.

Skrue, slibe og samle?

Vi arbejder med træ og metal ude og inde på Håndværk og Gartneri.

Kreativ?

Vi designer spændende sager med forskellige materialer på Design & Kreativitet.

Grønne fingre?

Vi dyrker selv grøntsagerne til vores køkken på Håndværk & Gartneri.

Grennessminde Bornholm: STU, bosteder, afklaring og mentorer

Grennessminde er for unge mellem 15 og 30 år. Vi tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), botræning, højt specialiserede botilbud, mentorer og afklaring ift. job og uddannelse. Vi bruger miljøterapi, narrativ praksis og ICF målrettet for at skabe grobund for udvikling.

Springbrættet STU og afklaring

Springbrættet: STU og afklaring ift. job og uddannelse. Individuelle forløb i professionelle værksteder samt botræning. Fra 15 år og opefter.
Bosteder, botilbud, opholdssteder

Bosteder og botræning

Bosteder og botræning på Bornholm. Miljøterapi, KRAP, narrativ praksis og ICF. Psykiatriske diagnoser, misbrug, udadreagerende adfærd. § 66 og §

Mentor og støtte

Mentorstøtte og § 85-støtte ved pædagogisk fagligt personale med stor erfaring med udsatte unge og borgere evt. med misbrug.

Metode

Klar metode og dokumentation af borgerens udvikling skaber resultater. Vi kombinerer narrativ praksis med ICF. Miljøterapien er vores ramme.

Os

Vores mission er at støtte unge i at blive aktør i eget liv. Via høj faglighed, samarbejde og fokus på den unges sociale, personlige og faglige

Aktør i eget liv

Vi er her for den unge, der har brug for en socialpædagogisk indsats for at blive aktør i sit eget liv. Vi vægter høj faglighed i samarbejdet med den unge. Vores fokus er på den unges sociale, personlige og faglige udvikling.